VÄX SOM VUXEN – HÄR FINNS VERKTYGEN

Det pratas mycket om ohälsa. Till och med psykisk ohälsa. Vi lever i Sverige, ett av världens rikaste länder, och är inne på 2000-talet. Och ändå ÖKAR ohälsotalen.

Det är dax att bryta trenden och uppnå balans i kropp och själ.

2000-talets hälsomål, för hela Sverige, borde vara individer med inre styrka och balans. Det hade hela vår nation tjänat på. En nation med balans i människors liv och hälsa. Företag, organisationer och myndigheter fyllda med starka balanserade individer. Tänk om vi hade en sådan värld och därmed vardag.

Nu är det val år. Efter 22 år in på 2000-talet har jag inte hört ett enda parti nämna att ”Sverige ska skapa ett samhälle med starka balanserade individer” som ett mål. Inte ett knyst. Ska vi vänta på politiken lär vi få vänta. Politiskt har vi – 2022 – inte ens uppnått lika lön mellan könen. Oavsett parti.

GO’ VÄNNER – DET FINNS HOPP

Zyxcess lägger fokus på det mest intressanta – dig – som individ.

Zyxcess erbjuder verktyg och kunskap. Genom föredrag, workshops, kurser, utbildningar, behandlingar, konsultationer och konst, ges möjlighet till:

 • Att växa som vuxen
 • Äga sin kraft
 • Gå från splittrad till fokuserad
 • Släppa gamla mönster
 • Större balans i kropp och själ
 • På ett tryggt sätt öppna upp sin egna medfödda kraft
 • Medvetet cirkulera och fylla sig med energi och kraft i vardagen
 • Träning av medfödda healing-och mediala förmågor. Förmågor alla är födda med.
 • Medvetet använda sina medfödda förmågor, som resurs i vardagslivet.

Vägen till en stark Individ –
Bli Energimedveten.


Det är lika svårt att pressa in nya saker i livet, som att pressa in en ny tröja i ett överfullt skåp. Något gammalt måste bort för att ge plats åt det nya.

Samma sak gäller för ditt energifält. Låter det logiskt? Bra. Det finns nämligen botemedel.

 • Energimedvetenhet  —  Insikten om vad som händer med din kraft och därmed ditt liv.

Lär känna din kraft och lär dig hushålla med din energi. När du finner din egen kraftkälla och blir ledare över den, kan du ha hur många bollar som helst i luften samtidigt, utan att bli trött. Det är kunskapen om ”personlig energihushållning”.

Vi lever olika liv, men en sak har vi gemensamt. Vi har många människor runt oss. Frivilligt eller ofrivilligt.

Har du inte lärt dig sätta din egen energigräns, kan du, som vi skämtsamt säger, känna dig som en ”andra-människors-energi-slaskhink”. Det går det att ändra på. Genom att lära sig:

 • personlig energihushållning
 • välja bort andras energipåverkan
 • sätta din egen energigräns
 • bli ledare över din egen kraftkälla
 • gå från offer till ansvarig (äg ditt liv & kraft)

Välkommen att bli ledare över dig själv och din kraft!ZYXCESS AFFÄRSIDE

Genom energiverktyg
och energimedvetenhet
stärka varje individ inifrån. 

Något nytt i liv.

Många gånger tänker vi tanken att det vore spännande med något nytt i livet. En förändring. Men kraften saknas.

Du kan förändra din personliga energinivå i auran och livskraften du cirkulerar. Medvetet. Saknar du kunskapen kan du gå Grundkursen i Energimedvetenhet.

Det hänger på din inre styrka och kraft, att orka och våga genomföra förändringarna du drömmer om i ditt liv.

Välkommen att skapa ditt liv.

Allt är energi.
Du kan lära dig
se, förstå och uppfatta energier,
som påverkar dig och ditt liv.
Om du vågar och vill.

Mycket spännande!

Arbetar du med människor eller i affärsvärlden?

Genom att förstå växelverkan med andra energimässigt, kan du förbättra både dina resultat och ditt välbefinnande. Du är då redo, att avslappnat neutralt och i din fulla kraft, möta en ny kund, klient, patient, arbetskamrat, anställd och annan medmänniska. Fortsatt full av energi är du redo, att njuta av din ledighet.

Tyvärr tar många med sig ”jobbet” hem. Energimässigt. All energipåverkan och alla andra människors energier, som uppkommit under dagen, finns kvar i energisystemet som fortsatt hemma tröttar, stressar och pressar personen.

För att slipp ta med jobb-energi hem finns möjligheten att lära sig verktyg för att:

 • separera sig från andra människors energier och därmed befrias från påverkan.
 • ladda om sitt energifält på tio sekunder.
 • stärka upp sig själv och sitt energifält.
 • förbli lugn, fokuserad och neutral i möten med andra människor, oavsett situation.Värdet av Tankens Kraft, Intuition och Fantasi.

Tanken är skapande och föregås av allting vi förverkligar. Om du använder den insikten och riktar dina tankar, får du helt andra resultat. Men bli medveten om, att sista tanken manifesterar.

”Jag vill gå ner 3 kg, men jag kommer nog inte att klara det”.

”Fantasi är viktigare än kunskap” sade Einstein och han var ett geni. Lär dig hantera din kreativitet och våga använd den. Med din kreativitet skapar du ditt liv. Med kreativiteten löser du också problem.

En undersökning som gjordes i USA visade att en gemensam nämnare för 500 av de mest framgångsrika personerna inom affärsvärlden är intuition, att lita på sin känsla och våga agera efter den. Ett bra intellektet är bra att ha, men intuitionen är större och viktigare.

”Fantasi är
viktigare än kunskap”
Albert Einstein

Vågar du lita på din intuition?
Vågar du använda din naturliga healingkraft?
Vågar du använda din fantasi och kreativitet?

Allt ovanstående kan du göra eller öppna upp för. Du kan gå från omedveten till att bli en medveten människa. En som vågar lita på sin intuition. Sin inre röst och sina medfödda talanger.

I vardagslivet är det viktigt att också ha en naturlig kontakt med sin egen healingkraft. Den behövs i motgångar och vid sjukdom. Allt för att kunna läka kropp och själ. Det är ju faktiskt ingen annan som kan läka dig. Det arbetet måste du ha kapacitet till själv – medvetet eller omedvetet. Healingkraften används även i sammanhang många inte vet eller tänker på t.ex. till att balansera upp energierna i ett hus, i ett projekt, i en ekonomi, i en person, lugna ner trafik, vid olycksplatser, under en operation, stärka maten, lugna ner ett klassrum, i kontakt med barn, under ett samtal och i möte etc.

Med hjälp av kunskap, enkla tekniker och mentala verktyg, kan du öka din medvetenhet om energier och få tag i din kraft och dina färdigheter. Genom att stärka din inre kapacitet på alla plan, kan du ta dig från att vara en människa i mängden, till att bli en bredare, djupare och medvetnare individ. Du kommer, att ha nytta av allt du lär dig, varje dag, i ditt fortsatta liv. Du har möjlighet att påverka ditt liv och hur du mår i den riktning du själv önskar.

Låter det intressant?
Gör som många redan gjort. Ta första steget.
Kom på en föreläsning, en behandling, en auraläsning, eller gå en kurs och öppna upp dig själv och din egen kraft.

Hjärtligt Välkommen!

2022-09-01