HÄLSA  … OHÄLSA … ELLER  KORT OCH GOTT
INRE STYRKA OCH BALANS

VÄX SOM VUXEN – HÄR FINNS VERKTYGEN

Det pratas mycket om ohälsa. Till och med psykisk ohälsa. Vi lever i Sverige, ett av världens rikaste länder, och är inne på 2000-talet. Och ändå ÖKAR ohälsotalen.

Det är dax att bryta trenden och uppnå balans i kropp och själ.

2000-talets hälsomål, för hela Sverige, borde vara individer med inre styrka och balans. Det hade hela vår nation tjänat på. En nation med balans i människors liv och hälsa. Företag, organisationer och myndigheter fyllda med starka balanserade individer. Tänk om vi hade en sådan värld och därmed vardag.

Nu är det val år. Efter 22 år in på 2000-talet har jag inte hört ett enda parti nämna starka balanserade individer som ett mål. Inte ett knyst. Ska vi vänta på politiken lär vi få vänta. Politiskt har vi – 2022 – inte ens uppnått lika lön mellan könen. Oavsett parti.

GO’ VÄNNER – DET FINNS HOPP

Zyxcess lägger fokus på det mest intressanta – dig – som individ.

Zyxcess erbjuder verktyg och kunskap. Genom föredrag, workshops, kurser, utbildningar, behandlingar, konsultationer och konst ges möjlighet till:

 • Att växa som vuxen
 • Äga sin kraft
 • Gå från splittrad till fokuserad
 • Släppa gamla mönster
 • Större balans i kropp och själ
 • På ett tryggt sätt öppna upp sin egna medfödda kraft
 • Medvetet cirkulera och fylla sig med energi och kraft i vardagen
 • Medfödda healing-och mediala förmågor tränas upp. Förmågor alla är födda med.
 • Medvetet använda sina medfödda förmågor, som resurs i vardagslivet.

Vägen till en stark Individ –
Bli Energimedveten.


Det är lika svårt att pressa in nya saker i livet, som att pressa in en ny tröja i ett överfullt skåp. Något gammalt måste bort för att ge plats åt det nya.

Samma sak gäller för ditt energifält. Låter det logiskt? Bra. Det finns nämligen botemedel.

 • Energimedvetenhet  —  Insikten om vad som händer med din kraft och därmed ditt liv.

Lär känna din kraft och lär dig hushålla med din energi. Om eller när du finner din egen kraftkälla och blir ledare över den, kan du ha hur många bollar i luften som helst, utan att bli trött. Det är kunskapen om ”personlig energihushållning”.

Vi lever olika liv, men en sak har vi gemensamt. Vi har många människor runt oss. Frivilligt eller ofrivilligt.

Har du inte lärt dig sätta din egen energigräns, kan du, som vi skämtsamt säger, känna dig som en ”andra-människors-energi-slaskhink”.
Det går att ändra på. Genom att lära sig:

 • personlig energihushållning
 • välja bort andras energipåverkan
 • sätta din egen energigräns
 • bli ledare över din egen kraftkälla
 • gå från offer till ansvarig (äg ditt liv & kraft)

Välkommen att bli ledare över dig själv och din kraft!ZYXCESS AFFÄRSIDE

Genom energiverktyg
och energimedvetenhet
stärka varje individ inifrån. 

Mirakel i ditt liv

Vill du göra något nytt? Vill du dra till dig nya saker, personer, händelser, möjligheter i ditt liv, som du önskar och behöver? Lära dig attraktionslagen.

Du kan skapa mirakel i ditt liv. Genom att ändra din livskraft och din personliga energinivå så kan du attrahera till dig den sortens människor och händelser i ditt liv, som du önskar.

Med andra ord. Du kan ändra riktning, förändra eller göra något nytt av ditt liv. Det hänger på dig och din kraft. Din kraft och inre styrka så du orkar och vågar.

Välkommen att äga ditt liv.

Arbetar du med människor?
Arbetar du i affärsvärlden?

Genom att förstå växelverkan med andra energimässigt, kan du förbättra både dina resultat och ditt välbefinnande. Du är då alltid redo, att avslappnat neutralt i din fulla kraft möta en ny kund, klient, patient, arbetskamrat, anställd eller annan medmänniska. Fortsatt full av energi är du redo, att även njuta av din ledighet, istället för som många av oss gör. Tar med oss ”jobbet” hem, all påverkan på mig själv och andras energier som uppkommit under dagen. För att slipp ta med dig t.ex. jobb-energi hem kan du:

 • lära dig verktyg för att separera dig från energi som påverkar dig på ett eller annat sätt.
 • lära dig konsten att fokusera, ladda och skydda dig själv och ditt energifält på tio sekunder.
 • Lära dig konsten att vara förbli, men inte avstängd, i möten med andra människor, oavsett situation.
ALLT ÄR ENERGI.
DU KAN LÄRA DIG
SE, FÖRSTÅ OCH UPPFATTA
ENERGIER I DITT LIV.
OM DU VILL.
Mycket spännande!

”Fantasi är
viktigare än kunskap”
Albert Einstein

En gemensam nämnare för
500 av de mest framgångsrika
personerna inom affärsvärlden
är intuition.

Värdet av Tankens Kraft, Intuition och Fantasi.

Tanken är skapande och föregås av allting vi förverkligar. Om du använder
den insikten och riktar dina tankar, får du helt andra resultat.

”Fantasi är viktigare än kunskap” sade Einstein och han var ett geni.
Lär dig hantera din kreativitet och våga använd den. Med din kreativitet
skapar du ditt liv.

En undersökning som gjordes i USA visade att en gemensam nämnare för
500 av de mest framgångsrika personerna inom affärsvärlden är intuition,
att lita på sin känsla och våga agera efter den.

Ett bra intellektet är bra att ha, men intuitionen är större och viktigare.

Ladda energifältet

Värdet av Tankens Kraft, Intuition och Fantasi.

 Tanken är skapande och föregås av allting vi förverkligar. Om du använder
den insikten och riktar dina tankar, får du helt andra resultat.

”Fantasi är viktigare än kunskap” sade Einstein och han var ett geni.
Lär dig hantera din kreativitet och våga använd den. Med din kreativitet
skapar du ditt liv.

En undersökning som gjordes i USA visade att en gemensam nämnare för
500 av de mest framgångsrika personerna inom affärsvärlden är intuition,
att lita på sin känsla och våga agera efter den.

Ett bra intellektet är bra att ha, men intuitionen är större och viktigare.ZYXCESS AFFÄRSIDE

Genom energiverktyg
och energimedvetenhet
stärka varje individ inifrån. 

Vägen till en stark Individ – Bli Energimedveten.


Det är lika svårt att pressa in nya saker i livet, som att pressa in en ny tröja i ett överfullt skåp. Något gammalt måste bort för att ge plats åt det nya. Samma sak gäller ditt energifält. Låter det logiskt? Bra. Det finns nämligen botemedel.

 • Energimedvetenhet. Insikten om vad som händer med din kraft och därmed ditt liv.

Lär känna din kraft och lär dig hushålla med din energi. Om du finner din egen kraftkälla och blir ledare över den, kan du ha hur många bollar i luften som helst, utan att bli trött. Det är kunskapen om ”personlig energihushållning”.

Vi lever olika liv, men en sak är gemensam. Vi har många människor runt oss. Frivilligt eller ofrivilligt. Har du inte lärt dig sätta din egen energigräns, kan du som vi skämtsamt säger, känna dig som en ”andra-människors-energi-slaskhink”. Det kan du ändra på.

 • personlig energihushållning
 • välja bort andras energipåverkan
 • sätta din egen energigräns
 • bli herre över din egen kraftkälla

Click here to add your own text

Click here to add your own text

GO’ VÄNNER DET FINNS HOPP

Vägen till att bli en stark Individ – Bli Energimedveten.


Det är lika svårt att pressa in nya saker i livet,
som att pressa in en ny tröja i ett överfullt skåp.
Något gammalt måste bort för att ge plats åt det nya.
Samma sak gäller för ditt energifält.
Låter det logiskt? Bra. Det finns nämligen botemedel.

·         Energimedvetenhet.
Insikten om vad som händer med din kraft
och därmed ditt liv.

       

Lär känna din kraft och lär dig hushålla med din energi.

Om du finner din egen kraftkälla och blir herre över den, kan du ha hur
många bollar i luften som helst, utan att bli trött. Det är kunskapen om
”personlig energihushållning”.
Vi lever alla olika liv, men en sak är gemensam. Vi har många människor runt oss. Frivilligt eller ofrivilligt. Har du inte lärt dig sätta din egen energigräns, kan
du som vi skämtsamt säger, känna dig som en ”andra-människors-energi-slaskhink”.
Det kan du ändra på.

·         personlig energihushållning

·         välja bort andras energipåverkan

·         sätta din egen energigräns

·         bli herre över din egen kraftkälla

·         gå från offer till ansvarig (äg ditt liv & kraft)

ALLT ÄR ENERGI.
OCH DU KAN LÄRA DIG
SE OCH UPPFATTA ENERGIER
OM DU VILL.
Mycket spännande!

En medial läsning
för att se clairvoyant
vad som händer i livet just nu
kan vara första steget
till ett starkare liv.

Lär dig attrahera nya människor och händelser.
Vill du göra något nytt?

Du kan om du vill skapa mirakel i ditt liv. Du kan ändra din livskraft och
din personliga atmosfär och då attrahera nya sorters människor och
händelser till ditt liv. Med andra ord. Du kan göra något nytt av ditt liv.
Ändra riktning eller förbättra det du redan har.

Du som arbetar med människor och du i affärsvärlden.

Genom att förstå växelverkan med andra energimässigt, kan du förbättra både dina resultat och ditt välbefinnande. Du är då alltid redo, att avslappnat neutralt i din fulla kraft möta en ny kund, klient, patient, anställd eller annan medmänniska.
Fortsatt full av energi är du sedan redo, att även njuta av din egen ledighet, istället för som många av oss gör. Tar med oss andras energier och påverkan hem.

·         Lär dig konsten att fokusera dig, ladda dig och
skydda ditt energifält på tio sekunder.

·         Lär dig konsten att vara neutral, men inte avstängd
i möten med människor, oavsett situation.

·         Lär dig avlägna energi påverkan.

Värdet av Tankens Kraft, Intuition och Fantasi.

 Tanken är skapande och föregås av allting vi förverkligar. Om du använder
den insikten och riktar dina tankar, får du helt andra resultat.

”Fantasi är viktigare än kunskap” sade Einstein och han var ett geni.
Lär dig hantera din kreativitet och våga använd den. Med din kreativitet
skapar du ditt liv.

En undersökning som gjordes i USA visade att en gemensam nämnare för
500 av de mest framgångsrika personerna inom affärsvärlden är intuition,
att lita på sin känsla och våga agera efter den.
Ett bra intellektet är bra att ha, men intuitionen är större och viktigare.

”Fantasi är
viktigare än kunskap”
Albert Einstein

En gemensam
nämnare för
500 av de mest
framgångsrika
personerna inom affärsvärlden
är intuition.

Vågar du lita på din intuition?
Vågar du använda din naturliga healingkraft?
Våpar du använda din fantasi och kreativitet?

 Allt ovanstående kan du göra eller öppna upp för. Du kan gå från
omedveten till att bli en medveten människa. En som vågar lita på sin intuition. Sin inre röst och sina medfödda talanger.

I vardagslivet är det viktigt att också ha en naturlig kontakt med sin egen healingkraft. Den behövs i motgångar och vid sjukdom. Allt för att kunna
läka kropp och själ. Det är ju faktiskt ingen annan som kan läka dig.
Det arbetet måste du ha kapacitet till själv – medvetet eller omedvetet.
Healingkraften används även i sammanhang många inte vet eller tänker på
t.ex. till att balansera upp energierna i ett hus, i ett projekt, i en ekonomi,
i en person, lugna ner trafik, vid olycksplatser, under en operation, stärka maten, lugna ner ett klassrum, i kontakt med barn, under ett samtal och i möte etc.

Med hjälp av kunskap, enkla tekniker och mentala verktyg,
kan du öka din medvetenhet om energier och få tag i din kraft
och dina färdigheter.
Genom att stärka din inre kapacitet på alla plan, kan du ta dig från att vara en människa i mängden, till att bli en bredare, djupare och medvetnare individ.
Du kommer, att ha nytta av allt du lär dig, varje dag, i ditt fortsatta liv.
Du har möjlighet att påverka ditt liv och hur du mår
i den riktning du själv önskar.

Låter det intressant?
Gör som många redan gjort. Ta första steget.
Prova  en behandling, en auraläsning, en healing eller gå en kurs och öppna upp dig själv och din egen kraft.

Välkommen!

Grundkursen – Bli Energimedveten – Äg din kraft

Behandlingar

·         Massage.

·         Aurahealing – balansera och stärk upp dig och din inre kraft.

·         Annan healing.

·         Mix – Carina ser och vet vad du behöver.

Konsultationer

·         Auraläsning – bli medveten om vad som pågår och påverkar dig
och ditt liv just nu.  Även distans konsultationer.

·         Genomgång av andra ämnen som påverkar och/eller tynger livet just nu.

Utbildning – 1-3 terminer – ZECHU

Tankvärt.
Det är mycket
nedslående
att leva i en tid
där det är lättare
att spränga en atom
än en fördom.
Albert Einstein.

Har det ändrats mycket
sedan Einstein skrev detta?

Psykisk ohälsa – avsaknad av INRE LEDARSKAP.

Kan man medicinera bort psykisk ohälsa?

NEJ och åter NEJ svarar jag.
Varje människa bör istället få hjälp och stöttning,
att själva lära sig hur de blir starkare inifrån.
BLI LEDARE ÖVER SIG SJÄLVA
och sitt eget energisystem,
för första gången eller på nytt.

Under tiden kan den enskilde behöva stöttning
med vardagliga sysslor, såsom mat, rutiner och ekonomi.
Utdelningen för samhället skulle bli, medborgare som är
starkare, mer fokuserade och hamoniska.

Medborgare som med
ny erfarenhet och visdom går från
att läcka och ytterst släcka sig själv,
till att med livsglädje kunna ge energi
tillbaka till sig själva och andra.

Hälsa är

ÄG DIG SJÄLV
ÄG DIN KRAFT

Vägen dit är
medvetenhet,
fokusering,
och klarhet

för att nå
kärleken och
förståelsen
inom
sig själv.

MEN det allra viktigaste är

ATT HITTA
OCH LÄRA KÄNNA
DIG SJÄLV.
OCH BLI
LEDARE ÖVER DIG SJÄLV.

T.o.m vården har börjat inse att varje människa,
som klassas ha psykisk ohälsa måste stärka sig
själv inifrån. Läs mer här:

Länk till 1177 Vårdguiden OM ÅTERHÄMTNING PSYKISK OHÄLSA

2018-08-01
2014-08-27

Click here to add your own text

Click here to add your own text

HÄLSA – MENY


HÄLSA – OHÄLSA  …  eller  kort och gott INRE BALANS & HARMONI 

VÄGEN TILL ATT BLI EN STARK INDIVID

BEHANDLINGAR

FÖREDRAG

PROVA-på-MEDITATION – ljudfiler  

GRUNDKURSEN  – Allmänt om Energimedvetenhet  

GRUNDKURS – 3 kurser: meditation-healing-clairvoyance 

ZECHU UTBILDNING  1-2 år

ZECHU – VARFÖR GÅ

ZECHU STEG 1-4 + DELKURSER

Om ZECHU – från kursdeltagare

SUNRIDER (info kommer)
 

VÄLKOMMEN  ATT BOTANISERA   

GO’ VÄNNER DET FINNS HOPP

Här lägger vi fokus på just detta. Att uppnå Inre harmoni och balans.
På alla plan. Och det är inte bara prat. Här finns verktyg och kunskaper att få.
Genom föredrag, kurser, Zechu-utbildningen, workshops, behandlingar,
konsultationer, konst och annat delar vi med oss till dig som vill

·         Växa som vuxen

·         Äga din kraft

·         Gå från splittrad till fokuserad

·         Sitter fast i gamla mönster och vill vidare.

·         Vill bli av med värk i kropp och själ.Tryggt vill öppna upp din egen medfödda healing- och mediala förmåga. Förmågor vi alla föds med och som vi naturligt använder i vardagen.

Vägen till att bli en stark Individ – Bli Energimedveten.


Det är lika svårt att pressa in nya saker i livet,
som att pressa in en ny tröja i ett överfullt skåp.
Något gammalt måste bort för att ge plats åt det nya.
Samma sak gäller för ditt energifält.
Låter det logiskt? Bra. Det finns nämligen botemedel.

·         Energimedvetenhet.
Insikten om vad som händer med din kraft
och därmed ditt liv.

       

Lär känna din kraft och lär dig hushålla med din energi.

Om du finner din egen kraftkälla och blir herre över den, kan du ha hur
många bollar i luften som helst, utan att bli trött. Det är kunskapen om
”personlig energihushållning”.
Vi lever alla olika liv, men en sak är gemensam. Vi har många människor runt oss. Frivilligt eller ofrivilligt. Har du inte lärt dig sätta din egen energigräns, kan
du som vi skämtsamt säger, känna dig som en ”andra-människors-energi-slaskhink”.
Det kan du ändra på.

·         personlig energihushållning

·         välja bort andras energipåverkan

·         sätta din egen energigräns

·         bli herre över din egen kraftkälla

·         gå från offer till ansvarig (äg ditt liv & kraft)

ALLT ÄR ENERGI.
OCH DU KAN LÄRA DIG
SE OCH UPPFATTA ENERGIER
OM DU VILL.
Mycket spännande!

En medial läsning
för att se clairvoyant
vad som händer i livet just nu
kan vara första steget
till ett starkare liv.

Lär dig attrahera nya människor och händelser.
Vill du göra något nytt?

Du kan om du vill skapa mirakel i ditt liv. Du kan ändra din livskraft och
din personliga atmosfär och då attrahera nya sorters människor och
händelser till ditt liv. Med andra ord. Du kan göra något nytt av ditt liv.
Ändra riktning eller förbättra det du redan har.

Du som arbetar med människor och du i affärsvärlden.

Genom att förstå växelverkan med andra energimässigt, kan du förbättra både dina resultat och ditt välbefinnande. Du är då alltid redo, att avslappnat neutralt i din fulla kraft möta en ny kund, klient, patient, anställd eller annan medmänniska.
Fortsatt full av energi är du sedan redo, att även njuta av din egen ledighet, istället för som många av oss gör. Tar med oss andras energier och påverkan hem.

·         Lär dig konsten att fokusera dig, ladda dig och
skydda ditt energifält på tio sekunder.

·         Lär dig konsten att vara neutral, men inte avstängd
i möten med människor, oavsett situation.

·         Lär dig avlägna energi påverkan.

Värdet av Tankens Kraft, Intuition och Fantasi.

 Tanken är skapande och föregås av allting vi förverkligar. Om du använder
den insikten och riktar dina tankar, får du helt andra resultat.

”Fantasi är viktigare än kunskap” sade Einstein och han var ett geni.
Lär dig hantera din kreativitet och våga använd den. Med din kreativitet
skapar du ditt liv.

En undersökning som gjordes i USA visade att en gemensam nämnare för
500 av de mest framgångsrika personerna inom affärsvärlden är intuition,
att lita på sin känsla och våga agera efter den.
Ett bra intellektet är bra att ha, men intuitionen är större och viktigare.

”Fantasi är
viktigare än kunskap”
Albert Einstein

En gemensam
nämnare för
500 av de mest
framgångsrika
personerna inom affärsvärlden
är intuition.

Vågar du lita på din intuition?
Vågar du använda din naturliga healingkraft?
Våpar du använda din fantasi och kreativitet?

 Allt ovanstående kan du göra eller öppna upp för. Du kan gå från
omedveten till att bli en medveten människa. En som vågar lita på sin intuition. Sin inre röst och sina medfödda talanger.

I vardagslivet är det viktigt att också ha en naturlig kontakt med sin egen healingkraft. Den behövs i motgångar och vid sjukdom. Allt för att kunna
läka kropp och själ. Det är ju faktiskt ingen annan som kan läka dig.
Det arbetet måste du ha kapacitet till själv – medvetet eller omedvetet.
Healingkraften används även i sammanhang många inte vet eller tänker på
t.ex. till att balansera upp energierna i ett hus, i ett projekt, i en ekonomi,
i en person, lugna ner trafik, vid olycksplatser, under en operation, stärka maten, lugna ner ett klassrum, i kontakt med barn, under ett samtal och i möte etc.

Med hjälp av kunskap, enkla tekniker och mentala verktyg,
kan du öka din medvetenhet om energier och få tag i din kraft
och dina färdigheter.
Genom att stärka din inre kapacitet på alla plan, kan du ta dig från att vara en människa i mängden, till att bli en bredare, djupare och medvetnare individ.
Du kommer, att ha nytta av allt du lär dig, varje dag, i ditt fortsatta liv.
Du har möjlighet att påverka ditt liv och hur du mår
i den riktning du själv önskar.

Låter det intressant?
Gör som många redan gjort. Ta första steget.
Prova  en behandling, en auraläsning, en healing eller gå en kurs och öppna upp dig själv och din egen kraft.

Välkommen!

Grundkursen – Bli Energimedveten – Äg din kraft

Behandlingar

·         Massage.

·         Aurahealing – balansera och stärk upp dig och din inre kraft.

·         Annan healing.

·         Mix – Carina ser och vet vad du behöver.

Konsultationer

·         Auraläsning – bli medveten om vad som pågår och påverkar dig
och ditt liv just nu.  Även distans konsultationer.

·         Genomgång av andra ämnen som påverkar och/eller tynger livet just nu.

Utbildning – 1-3 terminer – ZECHU

Tankvärt.
Det är mycket
nedslående
att leva i en tid
där det är lättare
att spränga en atom
än en fördom.
Albert Einstein.

Har det ändrats mycket
sedan Einstein skrev detta?

Psykisk ohälsa – avsaknad av INRE LEDARSKAP.

Kan man medicinera bort psykisk ohälsa?

NEJ och åter NEJ svarar jag.
Varje människa bör istället få hjälp och stöttning,
att själva lära sig hur de blir starkare inifrån.
BLI LEDARE ÖVER SIG SJÄLVA
och sitt eget energisystem,
för första gången eller på nytt.

Under tiden kan den enskilde behöva stöttning
med vardagliga sysslor, såsom mat, rutiner och ekonomi.
Utdelningen för samhället skulle bli, medborgare som är
starkare, mer fokuserade och hamoniska.

Medborgare som med
ny erfarenhet och visdom går från
att läcka och ytterst släcka sig själv,
till att med livsglädje kunna ge energi
tillbaka till sig själva och andra.

Hälsa är

ÄG DIG SJÄLV
ÄG DIN KRAFT

Vägen dit är
medvetenhet,
fokusering,
och klarhet

för att nå
kärleken och
förståelsen
inom
sig själv.

MEN det allra viktigaste är

ATT HITTA
OCH LÄRA KÄNNA
DIG SJÄLV.
OCH BLI
LEDARE ÖVER DIG SJÄLV.

T.o.m vården har börjat inse att varje människa,
som klassas ha psykisk ohälsa måste stärka sig
själv inifrån. Läs mer här:

Länk till 1177 Vårdguiden OM ÅTERHÄMTNING PSYKISK OHÄLSA

2018-08-01
2014-08-27